Indkøring

For de yngste børn der skal rykke op til de større børn, vil der foregå en blid indkøring sammen med en kendt fra personalet. Børn, der kommer udefra, har ofte forinden været på besøg i institutionen, hvor vi laver aftaler om individuel indkøring i forhold til barnet. Den første dag vil barnet som oftest være her med en forælder nogle timer om formiddagen. Derefter aftales med personalet, hvad barnets behov er.