Pædagogiske aktiviteter

I de daglige aktiviteter tager vi udgangspunkt i de 6 pædagogiske læreplanstemaer. Børnene er på to baser, de ældste Trolde er på en base og de 3-4 årige Snegle på en anden base med to grupperum. Vi opddeler alle børn i mindre grupper i de pædagogiske aktiviteter, så vi tilgodeser alle børns behov.

 I forbindelse med de pædagogiske aktiviteter giver vi børnene mulighed for at lære forskellige materialer at kende, så som ler, gips, papmache, maling, stof, naturmaterialer mm.

Periodevis arbejder vi med projekter fælles i huset, hvor børnene kan fordybe sig i eksempelvis emner som bondegårdsdyr, insekter, cirkus eller byen.

I afdelingen for de mellemste og ældste børn har vi om mandagen en legepladsdag, hvor børnene er ude hele dagen, kun afbrudt af måltiderne og meget koldt vejr. I de lyse måneder på året er vi som oftest også på legepladsen om eftermiddagen.

Denne dag bliver også brugt til at sprogstimulere, afholde møder med forældre og lign. samt praktiske gøremål.

Vi spiser frokost kl. 11 og når klokken nærmer sig 12.00, skal nogle børn sove til middag, og resten af børnene skal på legepladsen til kl. 14.00. Alle børn er mindst ude en gang dagligt.

Vi spiser grøntsager og brød mellem kl.14.00 og 15.00. Derfor opfordrer vi til at hente før eller efter samlingen.

HUSK NAVN I ALT TØJ OG FODTØJ