Sygdom

Vi modtager ikke syge børn. For at jeres barn kan få en god dag i institutionen, er det meget vigtigt at det er frisk og rask således at det kan deltage i de forskellige aktiviteter vi har forberedt, uden forbehold. Hvis jeres barn er sygt, skal vi have besked om dette så tidligt om morgenen som muligt, for at kunne planlægge dagens forløb i forhold til børne- og voksenfremmøde. Vi giver kun livsvigtig medicin til barnet efter skriftlig vejledning fra behandlende læge.

Bliver jeres barn sygt i løbet af dagen, og vi vurderer at det ikke bør være i institutionen, kontakter vi jer og I skal komme og hente barnet så hurtigt som muligt. Vi har i samråd med den kommunale sundhedsplejerske valgt ikke at tage temperatur på børnene, da det for nogle børn kan virke som et overgreb. Ved smitsomme børnesygdomme skal vi have besked, så vi kan informere andre forældre.

Det er vigtigt for jeres barn, at vi får besked hvis der er forandringer på hjemmefronten. F.eks. hvis barnet har sovet dårligt, en forælder er bortrejst, glædelige/triste begivenheder. Alt sammen noget der kan påvirke barnet, mere end man umiddelbart tror. I disse tilfælde vil vi så tage ekstra hensyn til barnet.