Dagligdagens struktur

I baserne for de yngste, mellemste og ældste børn arbejdes der på tværs af børn og voksne. I perioder arbejdes der med projekter i hele huset, hvor børnene møder hinanden også på tværs af baserne. Vi arbejder alle ud fra Den Styrkede Læreplan og er medlem af de grønne spirer, som også er en del af børnenes hverdag i form af pædagogiske aktiviteter. Ydermere er vi en DGI certificeret bevægelsesinstitution, som har stor fokus på at alle børn får rørt sig på forskellige måder hver dag.