Dagligdagens struktur

I baserne for de yngste, mellemste og ældste børn arbejdes der på tværs af børn og voksne. I perioder arbejdes der med projekter i hele huset, hvor børnene møder hinanden også på tværs af baserne.Vi arbejder alle ud fra de 6 læreplanstemaer og er medlem af de grønne spirer, som også er en del af børnenes hverdag i form af pædagogiske aktiviteter.Ydermere er vi en DGI certificeret bevægelsesinstitution, som har stor fokus på at alle børn får rørt sig på forskellige måder hver dag.