Strukturen i skovparkens Børnehus

Vi er opdelt i 3 baser i hele huset. En base for de yngste børn, en base for de mellemste børn og en base for de ældste børn.

I basen for de yngste børn har vi Myrerstuen og Musestuen med ca. 11 børn på hver. I basen for de mellemste børn har vi Sneglebørnene, som er fordelt på to grupperum med ca. 18 børn på hver. På basen for de ældste børn har vi troldebørnene(året før skolestart).

Børnene er fortrinsvis mellem 2.5-3 år når de starter i den mellemste base.