Musene og Myrerne

Basen for de yngste børn er op til 3 år gamle og er fordelt på stuerne ud fra alder og køn. Der er her stor fokus på de sociale kompetencer, og at børnene øves i at blive selvhjulpne. Sprogstimulering er ligeledes en vigtig del af hverdagen hos børnene.