Sneglene

Sneglene er de mellemste børn og er fortrinsvis i alderen 2.5-5 år. De er så vidt muligt fordelt i de to grupperum efter alder, køn og indbyrdes relationer. Hos de mellemste børn er der et stort behov for at sætte fokus på relationsdannelse, opbygning af venskaber og samarbejde.