Myrene og Musene - de yngste børn i huset

I juli og august måned har vi to dage om ugen fælles projekt i hele huset, hvor vi har fokus på bevægelse, sanser og meget andet .

Følgende uger med forskellige temaer som kan tage afsæt i bevægelse:

Uge 27: Stafetlege

Uge 28: Sanselege

Uge 29: Gamle lege

Uge 30: Vand

Uge 31: Luft 

Vi glæder os:-)

Aktivitetsplan for Musene og Myrerne i august

Vi deltager i sommeraktiviteterne der er fælles for hele huset i uge 31, hvor temaet er ”bevægelse og luft”.

I vores læreplanstema ”Barnets alsidige personlige udvikling” har vi fokus på styrke hvert enkelt barns selvværd. Dette skulle gerne komme til udtryk ved at barnet kan give udtryk for sine behov og følelser samt at barnet bliver mere selvhjulpent.  

I uge 35 er der opstart på projekt om bondegårdsdyr for hele huset.