Sneglene - de mellemste børn i huset

I juli og august måned har vi to dage om ugen fælles projekt i hele huset, hvor vi har fokus på bevægelse, sanser og meget andet .

Følgende uger med forskellige temaer som kan tage afsæt i bevægelse:

Uge 27: Stafetlege

Uge 28: Sanselege

Uge 29: Gamle lege

Uge 30: Vand

Uge 31: Luft 

Vi glæder os:-)

Aktivitetsplan for Sneglene i august:

Uge 32: Børn og voksne vender tilbage efter sommerferie, men der er stadig nogle på ferie. De pædagogiske aktiviteter tager udgangspunkt i børn og voksenantal.

Uge 33: Vi starter samlingen op igen kl. 9.15 på begge sneglestuer.  Line, vore pædagogstuderende,vil køre et yogaforløb med de ældste børn fra sneglene.

Uge 34: Forberedelse af bondegårdsprojekt – Vi låner bøger om dyrene og finder aktuelle sange m.m. Yoga fortsætter i denne uge.

Uge 35: Bondegårdsprojekt