Troldene - de ældste børn i huset

I juli og august måned har vi to dage om ugen fælles projekt i hele huset, hvor vi har fokus på emner som bevægelse, sanser og meget andet.

Følgende uger med forskellige temaer som kan tage afsæt i bevægelse:

Uge 27: Stafetlege

Uge 28: Sanselege

Uge 29: Gamle lege

Uge 30: Vand

Uge 31: Luft 

Vi glæder os:-)

Aktiviteter for Troldene i august

Den første uge af august er der stadig sommerferie aktiviteter.

De næste tre (32, 33 og 34) kommer børnene langsomt tilbage og vi vender os til igen at være i børnehave og skal huske de regler vi har.  I ugerne 35-37 har vi bondegårdsprojekt så ugerne op til bruges også til at samle materialer, besøge Flynderupgård og se på de forskellige bondegårdsdyr.

Desuden starter vi Trin for trin op.  Et forløb hvor børnene ud fra billeder lærer om kropssprog og mimik. Dette er med til at gøre børnene skole parate og det gør det lettere for dem, at agerer imellem hinanden uden konflikter.