Kommunikation

Vi prioriterer højt, at der skabes mulighed for i det daglige at gøre kommunikationen mellem forældre og personale betydningsfuld i forhold til at tilgodese barnets trivsel.

Endvidere er det nødvendigt for det gode forældresamarbejde, at man som forældre dagligt henter information på Nembørn, som er Kommunens intranet. Her vil en stor del af institutionens dokumentation af de pædagogiske aktiviteter så som dagbøger/månedsplaner og billeder samt indkaldelse til møder/samtaler/fester, ferietilmelding og lignende være tilgængelig.