Pædagogisk læreplan

I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra Ministeriet For Børn, Undervisning og Ligestillings Den Styrkede Læreplan som et arbejdsredskab.