Pædagogiske læreplaner

I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra Ministeriet For Børn, Undervisning og Ligestillings pædagogiske læreplan som et arbejdsredskab.