Bestyrelsen i Skovparken

Her kan du søge viden om bestyrelsen i Skovparkens Børnehus

Skovparkens Børnehus har driftsoverenskomst med Helsingør Kommune og institutionens formål er at følge Helsingør Kommunes fastsatte mål og rammer.

Bestyrelsen i Skovparkens børnehus har arbejdsgiverkompetence og består af 8 forældrevalgte medlemmer,1 medlem udpeget af Helsingør Kommune, 1 medlem udpeget af boligforeningen, 2 medarbejdere som er udpeget af personalet samt leder og souschef.

 

Amalie Lutzhøft - Formand for bestyrelsen

Formand for bestyrelsen

Kan træffes på telefon: 28 72 16 62

Tine Kolbak - Næstformand for bestyrelsen

Næstformand for bestyrelsen

Kan træffes på telefon: 27 20 98 29

Pernille Strandberg - Forældrevalgt medlem

Forældrevalgt bestyrelsesmedlem

Trine Hegelund - Forældrevalgt medlem

Forældrevalgt bestyrelsesmedlem

Camilla Torp Serritzlew

Camilla Torp Serritzlew - suppleant i bestyrelsen

Maria J. Fjelsted - Kommunalt udpeget medlem

Kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem

Annette Mortensen - Personalevalgt pædagogisk assistent

Personalevalgt pædagogisk assistent

Jan Larsen - Repræsentant for Boligforeningen

Repræsentant for Boligforeningen