Bestyrelsen i Skovparken

Her kan du søge viden om bestyrelsen i Skovparkens Børnehus

Skovparkens Børnehus har driftsoverenskomst med Helsingør Kommune og institutionens formål er at følge Helsingør Kommunes fastsatte mål og rammer.

Bestyrelsen i Skovparkens børnehus har arbejdsgiverkompetence og består af 8 forældrevalgte medlemmer,1 medlem udpeget af Helsingør Kommune, 1 medlem udpeget af boligforeningen, 2 medarbejdere som er udpeget af personalet samt leder og souschef.

 

Amalie Lutzhøft - Formand for bestyrelsen

Formand for bestyrelsen

Kan træffes på telefon: 28 72 16 62

Camilla Torp Serritzlew

Næstformand for bestyrelsen

Kan træffes på telefon: 31 52 44 67

Anette Vecht Bloch

Forældrevalgt bestyrelsesmedlem

Philip Wenzel Kyhl

Forældrevalgt bestyrelsesmedlem

Mads Kristensen

Suppleant

Annette Mortensen - Personalevalgt pædagogisk assistent

Personalevalgt pædagogisk assistent

Sara Molly Gellin- Kommunalt udpeget medlem

Kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem

Repræsentant for Boligforeningen

Repræsentant for Boligforeningen