Bestyrelsen i Skovparken

Her kan du søge viden om bestyrelsen i Skovparkens Børnehus

Skovparkens Børnehus har driftsoverenskomst med Helsingør Kommune og institutionens formål er at følge Helsingør Kommunes fastsatte mål og rammer.

Bestyrelsen i Skovparkens børnehus har arbejdsgiverkompetence og består af 8 forældrevalgte medlemmer,1 medlem udpeget af Helsingør Kommune, 1 medlem udpeget af boligforeningen, 2 medarbejdere som er udpeget af personalet samt leder og souschef.

 

Camilla Torp Serritzlew - formand

Formand for bestyrelsen

 

Lasse Skou Andersen - Næstformand

Næstformand i bestyrelsen

Philip Wenzel Kyhl

Forældrevalgt bestyrelsesmedlem

Gregers Grue Nielsen

Forældrevalgt bestyrelsesmedlem

Annette Mortensen - Personalevalgt pædagogisk assistent

Personalevalgt pædagogisk assistent

Sara Molly Gellin- Kommunalt udpeget medlem

Kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem

Repræsentant for Boligforeningen

Repræsentant for Boligforeningen