Læsepolitik

Helsingør Kommunes Læsepolitik handler om, at der skal være sprogstimulering i alle institutioner.

Sprogstimuleringen skal sikre det enkelte barn en optimal sprogudvikling og give barnet lyst til og glæde ved sproglige aktiviteter og give barnet sproglige færdigheder som grundlag for skrive – og læseindlæringen.

Læseleg er et tilbud til de børn, der har brug for en særlig indsats til udvikling af deres sprog. Børnene er inddelt i alder i små grupper en halv time tre gange ugentligt. Her følger grupperne den samme bog, som læses både i institutionen og i hjemmet. Bog og tema udskiftes jævnligt.