Når du afleverer og henter dit barn

Vores erfaring viser, at det til tider kan være svært for nogle forældre at få afleveret barnet om morgenen eller få barnet med hjem fra institutionen om eftermiddagen.

 

 

 

Når du afleverer dit barn

Vores erfaring viser, at det til tider kan være svært for nogle forældre at få afleveret barnet om morgenen eller få barnet med hjem fra institutionen om eftermiddagen. Vi anbefaler at I afleverer barnet på stuen hos en voksen og siger godmorgen, således at vi som personale kan tage godt imod det enkelte barn og give barnet tryghed og en ”blid” start på dagen. Det kan være svært for nogle børn at komme når aktiviteterne er i gang, hvorfor vi opfordrer til at overholde mødetiden kl. 9 i institutionen.

Når du henter dit barn

Når I kommer for at hente jeres barn igen er det vigtigt at give barnet tid til at afslutte eller rydde en leg op. Vi opfordrer jer til ikke at give barnet ansvar for afhentningen, således at det ikke bliver barnet som bestemmer om det vil med hjem eller ej på det givne tidspunkt. Det kan være en udfordring for forældre at stå fast i sin beslutning når barnet ikke vil gå med hjem. Barnet kender endnu ikke konsekvensen af alle sine handlinger og skal hjælpes på vej. I tilfælde hvor forældre har brug for midlertidig støtte i afhentningssituationen, kan vi altid lave aftale om, at vi forbereder barnet på afhentningen eksempelvis ved at hjælpe barnet til at tage overtøj på.