Læs om vores værdier og indsatser i huset

Her kan du læse nærmere om nogle af vores vigtigste indsatser i huset.

Pædagogisk læreplan

I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra Ministeriet For Børn, Undervisning og Ligestillings Den Styrkede Læreplan som et arbejdsredskab.