Læs om vores værdier og indsatser i huset

Her kan du læse nærmere om nogle af vores vigtigste indsatser i huset.


Pædagogiske læreplaner

I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra Ministeriet For Børn, Undervisning og Ligestillings pædagogiske læreplaner som et arbejdsredskab.

Mere om de pædagogiske læreplaner