Børnemiljøvurdering

I dagtilbudslovens § 12 står der, at alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig Børnemiljøvurdering, som beskriver og kortlægger dagtilbuddets børnemiljø.

Loven lægger vægt på, at vurderingen skal omhandle det fysiske, psykiske og æstetiske miljø i dagtilbuddet. I øvrigt skal børnemiljøet vurderes i et børneperspektiv og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed.

Børnemiljøvurderingen skal skabe et endnu bedre børnemiljø, hvor der er rart for børn at være.

Børnemiljøet skabes af en gensidig påvirkning, der finder sted mellem børnene og omgivelserne. Ved at påvirke omgivelserne kan vi ændre børnemiljøet, derfor skal vi som voksne rollemodeller være bevidste om vores kropssprog og stemmeleje.                                                 Vi vil integrere vores Læreplaner, Fokuspunkter fra Kvalitetsudviklingsprojektet og Institutionens Værdier i Børnemiljøvurderingen.

Vores arbejde med Børnemiljøvurderingen tager sit afsæt i Dansk Center for Undervisningsmiljø´s(DCUM) vejledning og materiale.

Materialet tilråder, at Børnemiljøvurderingen løber over fire faser:

  • Fase 1: Kortlægning af tema
  • Fase 2: Beskrivelse af tema
  • Fase 3: Handleplan og indsats
  • Fase 4: Evaluering