Fase 2: Beskrivelse af temaet Hygiejne i Institutionen

Vi begrebsafklarede også dette tema og fandt frem til, at vi vil skærpe hygiejnen, således at vi får mindsket risikoen for smitte både hos børn og voksne.

Fase 3: Handleplan i forhold til temaet Hygiejne:

De mellemste og ældste børn:

  • Vaskehænderkursus”
  • Skærpet opsyn på toilettet – håndvask efter toiletbesøg, før og efter måltiderne
  • De voksne skal bruge handsker ved bleskift og toilethjælp og i øvrigt vaske hænder ved al køkkenarbejde, der har med fødevarer at gøre
  • Spritte toiletter, vandhaner og håndtag af efter frokost
  • Lære børnene at pudse næse
  • Spritgele på stuerne og på ture, når børnenes næser tørres
  • Fylde op med håndklæder og papirartikler
  • Indkøb af flere håndklæder
  • Brug gafler ved grøntsager

De yngste arbejder også med i handleplanen ud fra børnenes alder