Fase 2: Beskrivelse af temaet Støj i for de yngste, mellemste og ældste børn

Vi begrebsafklarede temaet og fandt frem til, at der er den gode støj, og den støj, der blandt andet stresser børn og voksne. Dernæst satte vi fokus på, hvilken indsats vi kunne iværksætte.Den gode støj er, når børnene har gode lege med hinanden, hvorimod den dårlige støj er, hvor stemmerne overdøver hinanden og ved skrig og høje lyde.