Fase 4:Evaluering Fokuspunkter

Vi vil efter evaluere fokuspunkterne med følgende spørgsmål:

  • Hvordan gik det med de tiltag, vi satte i værk- hvad gik godt og hvad gik mindre godt og hvorfor?
  • Har vi udviklet vores pædagogiske praksis?
  • Har vi integreret Læreplanerne, fokuspunkterne i kvalitetsudviklingsprogrammet og institutionens værdier i Børnemiljøvurderingsprocessen?