Vores værdier i Skovparkens Børnehus

Vores værdier følger os altid i vores arbejde med børnene og hinanden.

Vi har fokus på:

at opbygge barnets selvværd og selvtillid til at turde færdes i den verden, der omgiver det. Derfor optræder det pædagogiske personale med en nærværende, lyttende og rummelig tilgang med respekt for det enkelte barns følelser. 

at prioritere at støtte barnet i, at være selvhjulpen og kunne formulere ønsker og behov i det daglige. Endvidere lære barnet at være aktivt og vise initiativ i samværet med andre børn samt vise hensyn og forståelse for hinandens forskelligheder.

at have et godt og velfungerende forældre- og bestyrelsesarbejde, hvor det pædagogiske personale har støtte og opbakning i institutionens dagligdag.

at bibeholde en harmonisk og velfungerende personalegruppe, hvor der er plads til forskellighed. Vi arbejder ud fra et højt fagligt niveau med afsæt i og fokus på samfundets krav og forventninger.