De mellemste/ældste

For de yngste børn der skal rykke op til de større børn, vil der foregå en blid indkøring sammen med en kendt fra personalet. Børn, der kommer udefra, har ofte forinden været på besøg i institutionen, hvor vi laver aftaler om individuel indkøring i forhold til barnet. Den første dag vil barnet som oftest være her med en forælder nogle timer om formiddagen. Derefter aftales med personalet, hvad barnets behov er.

Vi modtager ikke syge børn. For at jeres barn kan få en god dag i institutionen, er det meget vigtigt at det er frisk og rask således at det kan deltage i de forskellige aktiviteter vi har forberedt, uden forbehold. Hvis jeres barn er sygt, skal vi have besked om dette så tidligt om morgenen som muligt.

Vi giver kun livsvigtig medicin til barnet efter skriftlig vejledning fra behandlende læge.

Bliver jeres barn sygt i løbet af dagen, og vi vurderer at det ikke bør være i institutionen, kontakter vi jer og I skal komme og hente barnet så hurtigt som muligt. Vi har valgt ikke at tage temperatur på børnene, pga. at den kommunale sundhedsplejerske fraråder dette, da det for nogle børn kan virke som et overgreb.

Ved smitsomme børnesygdomme skal vi have besked, så vi kan informere andre forældre.

Det er vigtigt for jeres barn, at vi får besked hvis der er forandringer på hjemmefronten. F.eks. hvis barnet har sovet dårligt, forælder bortrejst, glædelige/triste begivenheder. Alt sammen noget der kan påvirke barnet, mere end man umiddelbart tror. I disse tilfælde vil vi så tage ekstra hensyn til barnet.

Tabulex er en elektronisk platform, hvor forældre og institutioner kan dele information om børnenes hverdag i institutionen, som alle institutioner i Helsingør Kommune bruger.

Sådan logger du på

 • Find NemBorger på helsingor.dk
 • Klik på NemBorger
 • Brug NEMID til at logge på med
 • Klik på fanebladet "Skovparkens Børnehus". Her kan du følge med i dit barns hverdag
 • Udfyld fanebladet "Kartotekskort". Det er begge forældre der skal logge sig ind og udfylde oplysninger om telefonnumre. Husk også at tage stilling til punkter under fuldmagter.

Det er jeres ansvar at udfylde alle oplysninger på kartotekskortet via NemBorger.

Vi opfordrer jer til at give besked vedr. planlagt ferie og fridage på NemBørn, da det har betydning for planlægningen i huset. Vedr. lukkedage/uger, se opslag på NemBørn og hjemmeside.

Der bliver serveret morgenmad i institutionen mellem kl. 6.15 og 8.00 som består af havregrød, havregryn, brød, smør, smøreost og hjemmelavet marmelade – hertil er der økologisk mælk.

Børnene må ikke selv have morgenmad med i institutionen. Vi opfordrer jer til at komme i god tid hvis jeres barn skal have morgenmad, da børnene går på stuerne kl. 8.00. Kan de ikke spise vores morgenmad, må de spise hjemmefra.

Til frokost får børnene varm mad fire dage om ugen og rugbrød en dag. Hver eftermiddag får børnene hjemmebagt brød, vand og grøntsager.

Frokost leverer institutionen indtil den måned barnet fylder 3 år. Når barnet fylder 3 år overgår man til en forældrebetalt madordning.

I det daglige planlægger vores kostfaglige eneansvarlige menu uge for uge indenfor de givne økonomiske rammer og de på kostmøderne udstukne rammer om sund mad.

Til eftermiddagsmad får alle børn brød og grønt der tilberedes på forskellig vis eksempelvis som bagte rodfrugter. Hertil drikkes vand. En gang om ugen har vi en køkkendag med en gruppe af de ældste eller mellemste børn, hvor der bages.

Der er et sent, lille måltid i form af brød for de børn, der er i institutionen efter kl. 16.30.

Det er ikke tilladt at medbringe legetøj hjemmefra, da vores erfaring viser, at det ofte giver unødige konflikter og triste børn når legetøjet bliver væk.

Ved behov er det muligt, at jeres barn kan sove i tidsrummet mellem kl. 12.00-14.00. Børnene får deres egen soveplads med madras/sovepose. Barnet må gerne medbringe eget sovedyr, pude eller lign.

Alle børn medbringer egne bleer i institutionen.

Vi forventer, at børnene har solcreme på hjemmefra. Vi har solcreme, som vi giver dem på igen ved middagstid. Ligeledes vil det være en god idé med en bøllehat med navn i.

Af hensyn til barnets sikkerhed er det ikke tilladt at have snore i sit tøj. Vi fjerner alle snore uden varsel. Tørklæder/charmeklude må ikke bindes med knude. Vi fjerner dem uden varsel!

Beskidt tøj bliver ikke skyllet pga. risiko for bakteriespredning.

Det er jeres ansvar at tjekke sutter for snavs og ældning.

I garderoben på gangen skal der være:

 • Overtøj og fodtøj passende til årstiden
 • Indesko
 • Regntøj og gummistøvler
 • Varm trøje/thermotøj
 • Sokker til den kolde tid
 • Al slags skiftetøj

I de daglige aktiviteter tager vi udgangspunkt i Den Styrkede Læreplan. Børnene er på to baser, de ældste (Troldene) er på en base og de 3-4 årige Snegle på en anden base med to grupperum. Vi opddeler alle børn i mindre grupper i de pædagogiske aktiviteter, så vi tilgodeser alle børns behov.

I forbindelse med de pædagogiske aktiviteter giver vi børnene mulighed for at lære forskellige materialer at kende, så som ler, gips, papmache, maling, stof, naturmaterialer mm.

Periodevis arbejder vi med projekter fælles i huset, hvor børnene kan fordybe sig i eksempelvis emner som bondegårdsdyr, insekter, cirkus eller byen.

I afdelingen for de mellemste og ældste børn har vi om mandagen en legepladsdag, hvor børnene er ude hele dagen, kun afbrudt af måltiderne og meget koldt vejr. I de lyse måneder på året er vi som oftest også på legepladsen om eftermiddagen. Denne dag bliver også brugt til at sprogstimulere, afholde møder med forældre og lign. samt praktiske gøremål.

Vi spiser frokost kl. 11.00 og når klokken nærmer sig 12.00, skal nogle børn sove til middag, og resten af børnene skal på legepladsen til kl. 14.00. Alle børn er mindst ude en gang dagligt.

Vi spiser grøntsager og brød mellem kl.14.00 og 15.00. Derfor opfordrer vi til at hente før eller efter samlingen.

Husk navn i alt tøj og fodtøj!