En typisk indkøring tager en uge, men kan variere fra barn til barn.

Dag 1

Barnet er sammen med en forælder. Denne dag er fyldt med mange nye indtryk og nye personer, så én time er nok for barnet.

Dag 2

Barnet er sammen med en forælder. Barnet deltager i formiddagens aktiviteter og kan evt. spise frokost med.

Dag 3

Forælderen kan evt. gå en times tid, hvor barnet deltager i aktiviteterne og evt. spiser frokost med.

Dag 4

Barnet kan sove her og deltager evt. i eftermiddagsmåltidet.

Dag 5

Barnet sover her og deltager i eftermiddagsmåltidet.

Alt dette afhænger selvfølgelig af hvor meget tid I kan afsætte til indkøringen, men vores erfaring er at dette forløb ofte giver barnet og jer en god og tryg start.

Når børnene møder om morgenen, forventer vi at I selv tager tøj og sko af jeres barn, giver dem indesko på og siger godmorgen til en voksen.

Nogle børn har svært ved at mor og far er længe om at aflevere, andre har brug for det. MEN, for alle børn er det meget vigtigt at barnet er klar over at NU går man. Vi forventer at I har vinket farvel senest kl. 9.00, da vi begynder morgensamling på stuen. Ønsker man at møde senere, skal det aftales med stuen. Vi beder jer om at respektere dette, da det er meget forstyrrende for børnene og os, at blive afbrudt i en pædagogisk aktivitet.

Det er meget vigtigt at I har sagt farvel til en voksen inden I går hjem med jeres barn. Vi skal have besked, hvis andre end jer henter barnet. Skriv det også på Tabulex.

For de yngste børn der sover 2 gange om dagen, vil det være hensigtsmæssigt for barnet at vi kender ca. afhentningstidspunktet, så vi kan tage hensyn til, hvornår vi putter dem 2. gang.

Vi modtager ikke syge børn. For at jeres barn kan få en god dag i institutionen, er det meget vigtigt at det er frisk og rask således at det kan deltage i de forskellige aktiviteter vi har forberedt, uden forbehold. Hvis jeres barn er sygt, skal vi have besked om dette så tidligt om morgenen som muligt.

Vi giver kun livsvigtig medicin til barnet efter skriftlig vejledning fra behandlende læge.

Bliver jeres barn sygt i løbet af dagen, og vi vurderer at det ikke bør være i institutionen, kontakter vi jer og I skal komme og hente barnet så hurtigt som muligt. Vi har valgt ikke at tage temperatur på børnene, pga. at den kommunale sundhedsplejerske fraråder dette, da det for nogle børn kan virke som et overgreb.

Ved smitsomme børnesygdomme skal vi have besked, så vi kan informere andre forældre.

Det er vigtigt for jeres barn, at vi får besked hvis der er forandringer på hjemmefronten. F.eks. hvis barnet har sovet dårligt, forælder bortrejst, glædelige/triste begivenheder. Alt sammen noget der kan påvirke barnet, mere end man umiddelbart tror. I disse tilfælde vil vi så tage ekstra hensyn til barnet.

I Skovparkens Børnehus skal I selv medbringe bleer til jeres barn. Husk at følge op på om der mangler bleer på badeværelset.

Søvn er vigtigt for små børn. Børnene sover efter individuelle behov. I basen med de yngste børn har vi sovepladser til 18 børn, der kan sove ude i den friske luft. De ældste børn sover i en sovepose indenfor.

Barnet må godt have sovedyr eller soveklud med, men andet legetøj skal ikke medbringes. Det giver unødige konflikter for barnet og de andre børn.

Tabulex er en elektronisk platform, hvor forældre og institutioner kan dele information om børnenes hverdag i institutionen, som alle institutioner i Helsingør Kommune bruger.

Sådan logger du på

 • Find NemBorger på helsingor.dk
 • Klik på NemBorger
 • Brug NemID til at logge på med
 • Klik på fanebladet "Skovparkens Børnehus". Her kan du følge med i dit barns hverdag
 • Udfyld fanebladet "Kartotekskort". Det er begge forældre der skal logge sig ind og udfylde oplysninger om telefonnumre. Husk også at tage stilling til punkter under fuldmagter

Det er jeres ansvar at udfylde alle oplysninger på kartotekskortet på Tabulex, og sørge for at disse er opdateret via NemBorger.

Vi opfordrer jer til at give besked vedr. planlagt ferie og fridage på NemBørn, da det har betydning for vores økonomi på vikarbudgettet. Vedr. lukkedage/uger, se opslag på NemBørn.

Vi tilbyder morgenmad fra kl. 6.15 til 8.00.

Vi spiser frokost kl. 10.45. Hvis der er børn der sover formiddagslur, spiser de enten før eller senere efter behov.

Fra kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad. Dette er ofte hjemmebagt brød og grøntsager, men kan efter årstiden variere.

Vi forventer at børnene har solcreme på hjemmefra. Vi har solcreme, som vi giver dem på igen om eftermiddagen. Ligeledes vil det være en god idé med en bøllehat med navn i.

Af hensyn til barnets sikkerhed er det ikke tilladt at have snore i tøjet. Vi fjerner alle snore uden varsel. Tørklæder/charmeklude må ikke bindes med knude. Vi fjerner dem uden varsel!

Hårspænder er ikke tilladt pga. kvælningsfaren. Er der brug for noget i håret, kan man benytte en elastik.

Vi forventer rene og kortklippede negle, da bakteriespredningen herved kan formindskes.

Beskidt tøj bliver ikke skyllet pga. risiko for bakteriespredning.

Det er jeres ansvar at tjekke sutter for snavs og ældning.

I indgangen på skohylderne skal der være:

 • Fodtøj passende til årstiden
 • Gummistøvler

På gangen skal der være:

 • Overtøj passende til årstiden
 • Indesko
 • Regntøj
 • Varm trøje/thermotøj
 • Blødt sovetøj der passer til årstiden, f.eks. om vinteren er varme sokker, vanter, hue og en varm trøje dejligt at sove i

Husk navn i alt tøj og fodtøj!

Der skal være følgende i kassen:

 • 2 sæt skiftetøj passende til årstiden (undertøj, strømper, bukser, bluser)
 • Ekstra ren sut

Om fredagen bliver garderoberne rengjort og skal dermed tømmes. Vi forventer, at I selv tømmer kassen ved afhentning af barnet. Sutter tages med hjem og rengøres.

Fra 2 års alderen vil det være en god idé med 2-delt undertøj pga. børnenes selvhjulpenhed. 

Husk navn i alt tøj og fodtøj!