Strukturen i børnehuset

I baserne for de yngste, mellemste og ældste børn arbejdes der på tværs af børn og voksne. I perioder arbejdes der med projekter i hele huset, hvor børnene møder hinanden også på tværs af baserne. Vi arbejder alle ud fra Den Styrkede Læreplan og er medlem af de grønne spirer, som også er en del af børnenes hverdag i form af pædagogiske aktiviteter. Ydermere er vi en DGI certificeret bevægelsesinstitution, som har stor fokus på at alle børn får rørt sig på forskellige måder hver dag.

Vi er opdelt i 3 baser i hele huset. En base for de yngste børn, en base for de mellemste børn og en base for de ældste børn.

I basen for de yngste børn har vi Myrestuen og Musestuen med ca. 11 børn på hver. I basen for de mellemste børn har vi Sneglebørnene, som er fordelt på to grupperum med ca. 18 børn på hver. På basen for de ældste børn har vi troldebørnene (året før skolestart).

Børnene er fortrinsvis mellem 2.5-3 år når de starter i den mellemste base.

Basen for de yngste børn er op til 3 år gamle og er fordelt på stuerne ud fra alder og køn. Der er her stor fokus på de sociale kompetencer, og at børnene øves i at blive selvhjulpne. Sprogstimulering er ligeledes en vigtig del af hverdagen hos børnene.

Sneglene er de mellemste børn og er fortrinsvis i alderen 2.5-5 år. De er så vidt muligt fordelt i de to grupperum efter alder, køn og indbyrdes relationer. Hos de mellemste børn er der et stort behov for at sætte fokus på relationsdannelse, opbygning af venskaber og samarbejde.

Troldene består af de ældste børn, som er her det sidste år, inden de skal starte i skole. De beskæftiger sig med mange forskellige ting, f.eks. det sociale liv i institutionen, Trin for Trin, skoleparathed med viden om årstider, bogstaver, tal, trafik m.m. Hvert år afholdes en overnatning for Troldene og deres forældre. Vi afslutter med en fest for børn og forældre, uden søskende, inden børnene starter på SFO.