Det styrker samarbejdet om det enkelte barn og er med til at skabe tryghed for barnet. Endvidere er det nødvendigt for det gode forældresamarbejde, at man som forældre dagligt henter information på Tabulex, som er Kommunens intranet. Her vil en stor del af institutionens dokumentation af de pædagogiske aktiviteter, såsom dagbøger og billeder samt indkaldelse til møder/samtaler/fester, ferietilmelding og lignende være tilgængelig.