DGI i Skovparken

Vi har fokus på at børnene oplever:

  • Glæde ved aktivitet og samarbejde
  • Styrkede motoriske evner
  • Selvhjulpenhed efter deres alder

Dette kan samles i vores slogan for DGI: Fællesskab, Udvikling og Trivsel (FUT)

Når vi arbejder med bevægelse og lege her i Skovparkens børnehus tænker vi det ind i dagligdagen. Det betyder at børnene på en almindelig gåtur også skal hoppe, snurre, hinke, trille og balancere, for at få stimuleret de forskellige sanser.

Vi leger også et stort udvalg af lege med forskellige temaer, så som samarbejdslege, fysiske lege, sanselege, tillidslege og sjove lege bare fordi de er sjove.

Børnene i skovparkens børnehus er selvhjulpne i videst mulig udstrækning, forstået på den måde at vi selvfølgelig gerne vil hjælpe dem, men opfordrer dem til at prøve selv først. Den dag man mestrer f. eks at lyne lynlåsen selv er en stor dag.

I 2005 viste en dansk undersøgelse at 30 % af alle børn bliver sendt i skole med motoriske anmærkninger. I Skovparkens børnehus har vi som mål at børnene så vidt muligt sendes i skole uden motoriske anmærkninger.