;

Pædagogik

I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra Ministeriet For Børn, Undervisning og Ligestillings Den Styrkede Læreplan som et arbejdsredskab.

Vi arbejder her i huset ligesom resten af Helsingør kommune med Den styrkede læreplan. Her findes linket til den nyeste version af Den styrkede læreplan

Læs mere

KIDS er et redskab til vurdering og udvikling af kvalitet i daginstitutioner.

Læs mere

Helsingør Kommunes Læsepolitik handler om, at der skal være sprogstimulering i alle institutioner.

Læs mere

I dagtilbudslovens § 12 står der, at alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig Børnemiljøvurdering, som beskriver og kortlægger dagtilbuddets børnemiljø.

Læs mere