Ved mobning forstås gentagne negative handlinger rettet mod en enkelt person eller gruppe. Mobning er systematisk forfølgelse gennem gentagende drillerier, grænseoverskridende sprog, aggressiv adfærd og udelukkelse fra fællesskabet.

Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb, som vi tager meget alvorligt og arbejder forebyggende med.

Vi behandler hinanden med tillid og respekt, og taler pænt til hinanden.

Vi prøver at lære børnene at sige fra og sætte grænser – nej betyder nej! Ligeledes lærer vi også børnene at løse problemer ved at sætte ord på følelser og handlinger. Vi benytter os af udviklingsprogrammet ”Trin for Trin” – et udviklingsprogram, som styrker børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling.

Vi lægger vægt på et godt trivselsmiljø for børn og voksne, hvor den enkeltes selvværd styrkes. Børnene skal lære at fællesskab forpligtiger og har positive fordele. I fællesskabet lærer børnene at acceptere forskelligheder og udvikle tolerance.

Skovparkens moppepolitik er udarbejdet af de ældste børn i institutionen.

For at udvise respekt overfor hinanden skal vi huske på at:

  • Nej betyder nej
  • Vi slår ikke hinanden
  • Vi taler pænt til hinanden
  • Stop betyder stop
  • Vi hjælper hinanden

Og hvis ikke det hjælper, så kan du altid få hjælp af en voksen!