De yngste

Et nyt kapitel er startet i jeres liv. For at I får den bedste start i Skovparkens Børnehus, har vi nogle erfaringer og forventninger, vi her vil give.