De voksne er rollemodeller

Det er vigtigt for barnet at møde glade, engagerede og omsorgsfulde voksne. Det er vi.

I det daglige samvær gør vi, hvad vi kan for at være modeller for børnene ved selv at udvise engagement og nærvær i arbejdet, for derigennem at give børnene mulighed for at mærke glæden ved socialt samvær og det at være en del af fællesskabet. Vi skal som modeller melde klart ud, hvilke værdier og normer der gælder i institutionen. Vi vil være åbne og møde børnene med positive forventninger.