KIDS

KIDS er et redskab til vurdering og udvikling af kvalitet i daginstitutioner.

I KIDS er fokus på at vurdere den pædagogiske kvalitet i børnenes lærings-og udviklingsmuligheder i det pædagogiske miljø i daginstitutionen. Formålet med KIDS er at give det pædagogiske personale et praktisk redskab i forhold til at udvikle kvalitet i den pædagogiske dagligdag.

I Skovparkens Børnehus har Helsingør Kommunes pædagogiske konsulenter samt husets ledelse, observeret børnenes fysiske rammer, leg og aktivitet, relationer samt børnenes deltagelse og indflydelse i dagligdagen. På baggrund af disse observationer arbejder vi målrettet for at sikre, at børn og personale har de bedst mulige betingelser for udvikling.