Vores værdier

Vores værdier følger os altid i vores arbejde med børnene og hinanden.

Vi har fokus på:

  • At opbygge barnets selvværd og selvtillid til at turde færdes i den verden, der omgiver det. Derfor optræder det pædagogiske personale med en nærværende, lyttende og rummelig tilgang med respekt for det enkelte barns følelser
  • At prioritere at støtte barnet i, at være selvhjulpen og kunne formulere ønsker og behov i det daglige. Endvidere lære barnet at være aktivt og vise initiativ i samværet med andre børn samt vise hensyn og forståelse for hinandens forskelligheder
  • At have et godt og velfungerende forældre- og bestyrelsesarbejde, hvor det pædagogiske personale har støtte og opbakning i institutionens dagligdag
  • At bibeholde en harmonisk og velfungerende personalegruppe, hvor der er plads til forskellighed. Vi arbejder ud fra et højt fagligt niveau med afsæt i og fokus på samfundets krav og forventninger