Respekt for barnet

Gennem ritualer og rutiner vil hverdagen for barnet opleves tryg, sammenhængende og harmonisk.

Børnene skal opleve, at de bliver respekteret og taget alvorligt!

Vores fornemmeste opgave, som voksne, er at vi ikke servicerer børnene mere end nødvendigt for at undgå at børnene udvikler "indlært hjælpeløshed". At opbygge barnets selvværd og selvtillid til at turde færdes i den verden der omgiver det.

Børnene får tilbudt aktiviteter, oplevelser og udfordringer på netop det niveau, der passer til det enkelte barns alder og udviklingstrin, så de kan tilegne sig ny viden og bruge deres erfaringer og fantasi. I det daglige vil vi forsøge at "lære" børnene at vælge til og fra. Men for at sikre, at børnene tilegner sig større kendskab til sig selv og omverdenen, vil det i perioder være pædagogerne, der planlægger aktiviteterne og gruppesammensætningen.