Mobbepolitik

Vi tolererer ikke mobning - hverken blandt børn eller voksne.

Ved mobning forstås gentagne negative handlinger rettet mod en enkelt person eller gruppe. Mobning er systematisk forfølgelse gennem gentagende drillerier, grænseoverskridende sprog, aggressiv adfærd og udelukkelse fra fællesskabet.

Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb, som vi tager meget alvorligt og arbejder forebyggende med.